А


Абонент - фізична або юридична особа, яка на визначених правах користується, розпоряджається або володіє житловим чи нежитловим приміщенням, його часткою. В системі СheckDom Абоненти існують у форматі облікових записів, що являють собою картотеку даних у т.ч. персональних та контактних, яка створена та адмініструється конкретним Домоуправителем, до відання якого належить управління приватним чи багатоквартирним будинком або житловим комплексом.


Автентифікація - електронна процедура, яка дає змогу підтвердити належність користувачеві облікового запису та інформації про нього в системі, шляхом порівняння введеного ним певного спектру параметрів (логін, пароль) до раніше закріплених за таким обліковим записом.


Акаунтінг та бухгалтерський облік - послуга компанії СheckDom з ведення бухгалтерського обліку, що надається Домоуправителям на умовах визначених договром.


Б


Бізнес клієнт - клієнт, юридична особа будь-якої форми власності, або фізична особа-підприємець або самозайнята особа, за виключенням клієнтів категорії Домоуправитель, належним чином, зареєстрована на території України до сфери діяльності якої належить торгівля товарами чи послугами, що не заборонені законом України, зареєстрована в системі.

Від імені та в інтересах Клієнта даного типу мають виключну змогу користування системою у програмному режимі “Бізнес-клієнт” посадові або уповноважені особи такого Клієнта, що першочергово набули статусу приватного клієнта CheckDom.


В


Відвідувач сайту - це фізична особа, яка завітала на офіційну адресу CheckDom в мережі Інтернет, та не є клієнтом СheckDom.


Веб-сайт/сайт - офіційна адреса системи СheckDom в мережі Інтернет, визначена чинними міжнародними стандартами, що являє собою цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв. На момент сайтом CheckDom є checkdom.in.ua, та у тому числі, домени верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет та домени другого рівня від зазначеної адреси (checkdom.in.ua/* та *.checkdom.in.ua).


Верифікація – підтвердження особистості Користувача, за допомогою Інформації, отриманої безпосередньо від Власника або Зберігача такої інформації, шляхом перевірки або підтвердження інформації про користувача та/або надання нам підтверджуючих його особу документів.


Виконавчий менеджмент - послуга компанії СheckDom з управління справами об’єктів житлового призначення, що надається Домоуправителям на умовах визначених договром.


Д


Домоуправитель - клієнт, суб’єкт господарювання будь-якої форми власності: переважно у формі житлово-будівельного кооперативу, обслуговуючого кооперативу, кооперативного об’єднання, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), асоціаціїя ОСББ, та/або юридично особа балансоутримувача до сфери діяльності якої відноситься управління та обслуговування нерухомого майна житлового призначення. Від імені та в інтересах Клієнта даного типу мають виключну змогу користування системою у програмному режимі “Домоуправитель”, посадові або уповноважені особи такого Клієнта, що першочергово набули статусу приватного клієнта CheckDom.


П


Приватний клієнт - клієнт, повнолітня, дієздатна фізична особа, людина, громадянин України чи іншої держави яка безумовно погодилась з Політикою конфіденційності СheckDom, з Публічним договором та додатками, і належним чином зареєстрована в системі, має свій персональній незмінний СІF код, та/або яка уклала будь-який інший договір на виконання послуг або продаж товарів та не користується платформою.


Пароль - секретне слово або певна послідовність символів латинського алфавіту та, за необхідності, арабських цифр, що не перевищує тридцяти п’яти та не може складатись менше ніж з восьми символів, вказаних користувачем самостійно. Пароль використовується Клієнтом CheckDom для проходження процесу автентифікації.


Продукт - це пропонований результат діяльності компанії CheckDom у тому числі спільної діяльності з чи Клієнтами ів CheckDom у вигляді товарів та/або послуг, що реалізується із використанням Платформи CheckDom Online.


Промо-код - це код, у вигляді набору цифр та букв, який генерується системою автоматично, відповідно до правил, та дає право клієнту придбати товар чи послугу (користуватись послугою) на спеціальних умовах за зниженою ціною.


Програмний режим / режим системи - сукупність програмних у тому числі обчислювальних алгоритмів що являють собою системні послуги, які надаються клієнтам в залежності від їх категорії, та призначені для виконання операцій необхідних користувачу. Партнер СheckDom - суб’єкт з яким у компанії існують договірні відносини.


Постачальник CheckDom - суб’єкт, що на замовлення компанії на підтсаві домовленностей забеспечує компанію послугами або товарами.


Політика конфіденційності - правила, які регулюють поводження з персональними та іншими даними, які ми збираємо, обробляємо та використовуємо.


Р


Регламентні роботи - технічні роботи, які ми проводимо для обробки даних, оптимізації процесів системи, усунення можливих проблем або поновлення системи.


Реєстрація (реєстрація на сайті) - надання компанії CheckDom Користувачем власних персональних даних та контактної інформації, що свідчить про прийняття умов Публічного договору та підтвердження його укладення, а також про безумовне прийняття Політики конфіденційності CheckDom.


Резидент будинку (будівлі / житлового об’єкту) - фізична особа, що понад 3 роки на постійній основі мешкає у будинку.


К


Користувач - приватний клієнт, який на визначених у Публічному договорі умовах отримав право доступу до системи, та діє від свого власного імені або від імені Домоуправителя та/або Бізнес клієнта у якості уповноваженої особи чи співробітника.


Клієнт CheckDom Online - суб’єкт з яким виникають договірні відносини згідно договору, та для якого згенеровано унікальний СIF код в системі CheckDom Online. Клієнти CheckDom Online поділяються на три категорії: Приватний клієнт, Домоуправитель, Бізнес клієнт.


Л


Логін - ім’я облікового запису Приватного клієнта - адреса електронної поштової скриньки користувача або CIF-код Користувача, отриманий ним при реєстрації у системі.


С


Співробітник - посадова особа Домоуправителя або Бізнес клієнта.


Співробітник СheckDom- посадова особа компанії.


Системні повноваження - перелік функціональних можливостей користувачів в рамках режимів системи, що дозволяють регулювати повноваження користувачів для збереження ієрархії управління процесами та безпеки облікових записів клієнтів.


Сателіт - Домоуправитель який делегував визначені повноваження у системі для адміністрування об’єктами, що перебувають в його управлінні, іншому Домоуправителю.


Субуправитель - Домоуправитель якому іншим Домоуправителем делеговані визначені повноваження у системі для адміністрування об’єктів, що перебувають в управлінні останнього.


Т


Товари - матеріальні та нематеріальні активи, які завдяки своїм властивостям здатні задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби Клієнтів CheckDom чи Корпоративних Клієнтів, призначені для купівлі-продажу, що реалізуються через систему CheckDom.


Товары CheckDom - товари, що реалізовуються нами з використанням власної системи під нашим брендом та/або торговою маркою.


У


Уповноважена особа користувач - це користувач, що діє в інтересах клієнта та якому клієнтом делеговано певні системні права. Відповідальність за наданий об’єм повноважень в системі уповноваженій особі несе особа, яка передала такі повноваження.


Уповноважена особа CheckDom - особа, що діє за дорученням та в інтересах компанії.


Умови та правила користування CheckDom Online - узагальнений документ для клієнтів - збірка умов та правил користування платформою. Документ розміщений на checkdom.in.ua/rules


C (Eng)


СIF (Сіф) - унікальний десятизначний числовий код ідентифікатор клієнта. Присвоюється системою автоматично, не підлягає зміні або коригуванню, не підлягає продажу або передачі в користування іншим особам. У випадку з приватним клієнтом слугує аналогом для логіну при вході в систему checkdom.in.ua/login


СheckDom Link [л і н к] - це операційна модель надання послуг з управління багатоквартирним будинком, розроблена нами спеціально для співвласників багатоквартирних будинків, які створили ОСББ. Ця модель може бути цікавою також тим співвласникам, які тільки перебувають в стадії його створення або лише обмірковують це, та все ж мають на меті здійснювати операційне управління через делегування виконавчих функцій спеціалістам у сфері управління житловими комплексами на основі контракту.


СheckDom Direct - це операційна модель надання послуг з управління багатоквартирним будинком, розроблена нами спеціально для співвласників багатоквартирних будинків, у яких не створено ОСББ, та обслуговування яких здійснюється безпосередньо


CheckDom - Бренд, що узагальнює усі бізнес напрямки групи компаній CheckDom. Також може вживатись у назвах товарів або послуги, що реалізуються компнаіями.


CheckDom Online - система, багатофункціональна інтернет платформа, адміністратором якої є компанія СheckDom Technologies LLC. Термін Система CheckDom Online може вживатись у скороченій формі як Система, Платформа, Маркетплейс, Сайт з додаванням СheckDom Online або без, незважаючи на регістр літер. Всі перелічені варіанти є тотожними у визначені.


CheckDom Technologies - Товариство з обмеженою відповідальністю “ЧЕКДОМ ТЕХНОЛОДЖІС”, українська компанія, заснована у 2020 році, як приватна структура, що реалізує інноваційні програмні та апаратні продукти, товари, допоміжні послуги та сервіси, Ідентифікаційний код 43595531.


I (Eng)


IDS (Ай-Ді-Ес) - унікальний код ідентифікатор абонента. Генерується системою автоматично при додаванні кожного нового абонента. При редагуванні даних абонента код залишається незмінним. Код не має терміну давності. Разом з тим служить платіжним реквізитом для здійснення платежів. Використовується для оплати усіх послуг наданих абоненту в рамках належних йому приміщень в мажех надавача таких послуг.


IDА (Ай-Ді-Ей) - унікальний код ідентифікатор житлового (квартири) або нежитлового (комерційного чи технічного) приміщення будинку. Код генерується системою автоматично при конфігурації окремих приміщень об’єкту, не підлягає редагуванню.


IDSА (Ай-Ді-ЕC-А) - Код - Платіжний реквізит - доручення. Код слугує платіжним реквізитам та може використовуватись абонентами під час оплати послуг, що їм надаються, для зручності проведення оплати, та недопущення помилок при заповненні платіжних реквізитів. При використанні IDSА в якості платіжного реквізиту, зарахування платежу відбувається в рахунок усіх абонентів приміщення пропорційно до їх частки у власності.


IDI (Ай-Ді-Ай) - унікальний код ідентифікатор рахунку (інвойсу) на оплату товарів чи послуг. Генерується системою автоматично під час формування рахунку, не підлягає коригуванню. IDI - може використовуватись як платіжний реквізит для зручності оплати рахунків. Код може мати термін дії, після завершення якого рахунок є неактуальним, та за ним неможливо здійснити оплату.


IDО (Ай-Ді-О) - унікальний код ідентифікатор замовлення (корзини). Генерується системою автоматично, під час додавання товару або послуги до корзини. Після замовлення товару або послуги використовується як ідентифікатор замовлення.


IDT (Ай-Ді-Ті) - унікальний код ідентифікатор послуги. Генерується системою автоматично при додаванні послуги до системи. Не підлягає коригуванню.


IDP (Ай-Ді-Пі) - унікальний код ідентифікатор частки власності у приміщенні, що належить абоненту на певних правах. Код генерується автоматично і не підлягає коригуванню. Слугує платіжним реквізитам для оплати послуг.


IDEM (Ай-Ді-Ем) - унікальний код ідентифікатор співробітника, генерується системою автоматично, після додавання нового співробітника до системи, не підлягає коригуванню. Код не є табельним номером співробітника.


IDG (Ай-Ді-Джі) - унікальний код ідентифікатор товару. Генерується системою автоматично під час додавання товару. Не підлягає коригуванню.


IDC (Ай-Ді-Сі) - унікальний код служить авторизаційним кодом для підтвердження повноважень посадової або уповноваженої особи Домоуправителя та/або Бізнес клієнта. Генерується системою за фактом ініціювання його створення співробітником СheckDom після перевірки повноважень особи відповідно до регламенту СheckDom. Код аторизовує можливість уповноваженої особи діяти в системі від Домоуправителя та/або Бізнес клієнта. Код не може бути використаний після завершення строку його дії, який становить 48 годин з моменту його формування. Код не може бути використаний будь-якої іншою особою для підтверження повноважень